Vùng Duyên hải miền Trung là vùng có thế mạnh về gì?

Lưu lại

Vùng Duyên hải miền Trung là vùng có thế mạnh về gì?

Đáp án: C

Đáp án C

Vùng Duyên hải miền Trung có thế mạnh về nuôi trồng thuỷ sản.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên