Tìm nguyên hàm I = intlimits_()^() (frac(1)(((x^2) + 2x + 5))dx.)

【C6】Lưu lạiTìm nguyên hàm $I = \int\limits_{}^{} {\frac{1}{{{x^2} + 2x + 5}}dx.} $
Đáp án:
1.png

Chủ đề 6. NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC

Dạng: Dạng 3: Đổi biến lượng giác [phần nâng cao tham kháo]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!