Cho hàm số y = (a^x)( (0 < a < 1) ) có đồ thị ( C ). Mệnh đề nào sau đây là sai?

【C11】Lưu lạiCho hàm số $y = {a^x}\left( {0 < a < 1} \right)$ có đồ thị $\left( C \right)$. Mệnh đề nào sau đây là sai?
Đáp án:
13.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!