Tìm hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = ln ( (1 - 2x) ) tại điểm có hoành độ (x_0) = - 3

【C16】Lưu lạiTìm hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \ln \left( {1 - 2x} \right)$ tại điểm có hoành độ ${x_0} = - 3$
Đáp án:
16.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!