Cho a và b là hai số thực dương khác 1 và các hàm số y = (a^x),y = (b^x) có đồ thị như hình bên. Đường thẳng y = 3 cắt trục tung, đồ thị hàm số y = (a^x),y = (b^x) lần lượt tại H,M,N. Biết rằng HM = 2MN. Mệnh đề nào sau đây đúng?

【C20】Lưu lạiCho $a$ và $b$ là hai số thực dương khác 1 và các hàm số $y = {a^x},y = {b^x}$ có đồ thị như hình bên. Đường thẳng $y = 3$ cắt trục tung, đồ thị hàm số $y = {a^x},y = {b^x}$ lần lượt tại $H,M,N$. Biết rằng $HM = 2MN$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
Cho a và b là hai số thực dương khác 1 và các hàm số y = (a^x),y = (b^x) có đồ thị như hình bên. Đường thẳng y = 3 cắt trục t
Đáp án:
11.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!