Cho hàm số f( x ) = (log _2)( ((x^2) + 1) ), tính hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ (x_0) = 1

【C22】Lưu lạiCho hàm số $f\left( x \right) = {\log _2}\left( {{x^2} + 1} \right)$, tính hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ ${x_0} = 1$
Đáp án:
HD: Ta có ${f}'\left( x \right)=\frac{2x}{\left( {{x}^{2}}+1 \right)\ln 2}\Rightarrow {f}'\left( 1 \right)=\frac{1}{\ln 2}.$ Chọn D

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!