Cho hai hàm số y = (log _a)x,y = (log _b)x (với a,b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là ( ((C_1)) ),( ((C_2)) ) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

【C24】Lưu lạiCho hai hàm số $y = {\log _a}x,y = {\log _b}x$ (với $a,b$ là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là $\left( {{C_1}} \right),\left( {{C_2}} \right)$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
Cho hai hàm số y = (log _a)x,y = (log _b)x (với a,b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là ( ((C_1)) ),( ((C_2))
Đáp án:
1.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!