Cho đồ thị của 2 hàm số như hình vẽ ( (a,b > 0;b ne 1) ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

【C25】Lưu lạiCho đồ thị của 2 hàm số như hình vẽ $\left( {a,b > 0;b \ne 1} \right)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Cho đồ thị của 2 hàm số như hình vẽ ( (a,b > 0;b ne 1) ). Khẳng định nào sau đây là đúng?
Đáp án:
18.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!