Cho hàm số y = (log _4)| x | có độ thị ( C ). Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

【C28】Lưu lạiCho hàm số $y = {\log _4}\left| x \right|$ có độ thị $\left( C \right)$. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Đáp án:
17.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!