Đối xứng qua đường thẳng y = x của đồ thị hàm số y = - (log _2)x là đồ thị nào trong các đồ thị có phương trình sau đây?

【C29】Lưu lạiĐối xứng qua đường thẳng $y = x$ của đồ thị hàm số $y = - {\log _2}x$ là đồ thị nào trong các đồ thị có phương trình sau đây?
Đáp án:
18.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!