Biết đồ thị ( C ) ở hình bên là đồ thị hàm số y = (a^x)( (a > 0,a ne 1) ). Gọi ( (C') ) là đường đối xứng với ( C ) qua đường thẳng y = x. Hỏi ( (C') ) là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

【C36】Lưu lạiBiết đồ thị $\left( C \right)$ ở hình bên là đồ thị hàm số $y = {a^x}\left( {a > 0,a \ne 1} \right).$ Gọi $\left( {C'} \right)$ là đường đối xứng với $\left( C \right)$ qua đường thẳng $y = x$. Hỏi $\left( {C'} \right)$ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
Biết đồ thị ( C ) ở hình bên là đồ thị hàm số y = (a^x)( (a > 0,a ne 1) ). Gọi ( (C') ) là đường đối xứng với ( C ) qua đư
Đáp án:
1.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!