Cho hệ tọa độ Oxy và đồ thị hàm số y = (e^( - x)). Người ta dựng các hình chữ nhật OABC trong góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ như hình vẽ, với A thuộc trục hoành, C thuộc trục tung, B thuộc đồ thị y = (e^( - x)). Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể vẽ được bằng cách trên.

【C37】Lưu lạiCho hệ tọa độ $Oxy$ và đồ thị hàm số $y = {e^{ - x}}$. Người ta dựng các hình chữ nhật $OABC$ trong góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ như hình vẽ, với $A$ thuộc trục hoành, $C$ thuộc trục tung, $B$ thuộc đồ thị $y = {e^{ - x}}$. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể vẽ được bằng cách trên.
Cho hệ tọa độ Oxy và đồ thị hàm số y = (e^( - x)). Người ta dựng các hình chữ nhật OABC trong góc phần tư thứ nhất của hệ tọa
Đáp án:
1.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!