Đường thẳng x = k cắt đồ thị hàm số y = (log _5)x và đồ thị hàm số y = (log _5)( (x + 4) ). Khoảng cách giữa các giao điểm là frac(1)(2). Biết k = a + sqrt b , trong đó a,b là các số nguyên. Khi đó tổng a + b bằng

【C44】Lưu lạiĐường thẳng $x = k$ cắt đồ thị hàm số $y = {\log _5}x$ và đồ thị hàm số $y = {\log _5}\left( {x + 4} \right)$. Khoảng cách giữa các giao điểm là $\frac{1}{2}$. Biết $k = a + \sqrt b $, trong đó $a,b$ là các số nguyên. Khi đó tổng $a + b$ bằng
Đáp án:

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!