Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có diện tích bằng 36, đường thẳng chứa cạnh AB song song với trục Ox các đỉnh A, B và C lần lượt nằm trên đồ thị của các hàm số y = ell o(g_a)x,y = ell o(g_(sqrt a ))x và y = ell o(g_(sqrt[3](a)))x với a là một số thực lớn hơn 1. Tìm a.

【C45】Lưu lạiTrong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho hình vuông $ABCD$ có diện tích bằng 36, đường thẳng chứa cạnh $AB$ song song với trục $Ox$ các đỉnh $A, B$ và $C$ lần lượt nằm trên đồ thị của các hàm số $y = \ell o{g_a}x,y = \ell o{g_{\sqrt a }}x$ và $y = \ell o{g_{\sqrt[3]{a}}}x$ với $a$ là một số thực lớn hơn 1. Tìm $a$.
Đáp án:
48. so NB da.png

Chủ đề 3: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Dạng: Nhận diện đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!