Cho số phức z thỏa mãn ( 1+i )z=3-i. Hỏi điểm biểu diễn z là điểm nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên.

【C1】Lưu lạiCho số phức $z$ thỏa mãn $\left( 1+i \right)z=3-i.$ Hỏi điểm biểu diễn $z$ là điểm nào trong các điểm $M,N,P,Q$ ở hình bên.
Cho số phức z thỏa mãn ( 1+i )z=3-i. Hỏi điểm biểu diễn z là điểm nào trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên.
Đáp án:

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!