Gọi A,B lần lượt là điểm biểu diễn cho hai số phức (z_1) = 1 + i và (z_2) = 1 - 3i. Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó M là điểm biểu diễn cho số phức nào dưới đây?

【C11】Lưu lạiGọi $A,B$ lần lượt là điểm biểu diễn cho hai số phức ${z_1} = 1 + i$ và ${z_2} = 1 - 3i.$ Gọi $M$ là trung điểm của $AB$. Khi đó $M$ là điểm biểu diễn cho số phức nào dưới đây?
Đáp án:
12.png

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!