Cho số phức z = 1 + sqrt 3 i. Gọi A và B lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ( (1 + i) )z và ( (3 - i) )z trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

【C16】Lưu lạiCho số phức $z = 1 + \sqrt 3 i.$ Gọi $A$ và $B$ lần lượt là các điểm biểu diễn số phức $\left( {1 + i} \right)z$ và $\left( {3 - i} \right)z$ trong mặt phẳng tọa độ $Oxy.$ Tính độ dài đoạn thẳng $AB.$
Đáp án:

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!