Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm A( (4;0) ),B( (1;4) ) và C( (1; - 1) ). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng G là điểm biểu diễn của số phức z. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

【C18】Lưu lạiTrong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy,$ cho các điểm $A\left( {4;0} \right),B\left( {1;4} \right)$ và $C\left( {1; - 1} \right).$ Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC.$ Biết rằng $G$ là điểm biểu diễn của số phức $z.$ Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Đáp án:
Screenshot_1.png

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!