Trong mặt phẳng phức, gọi A,B,C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức (z_1) = - 1 + 3i,(z_2) = 1 + 5i,(z_3) = 4 + i. Số phức với các điểm biểu diễn D sao cho tứ giác ABCD là một hình bình hành là

【C21】Lưu lạiTrong mặt phẳng phức, gọi $A,B,C$ lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức ${z_1} = - 1 + 3i,{z_2} = 1 + 5i,{z_3} = 4 + i.$ Số phức với các điểm biểu diễn $D$ sao cho tứ giác $ABCD$ là một hình bình hành là
Đáp án:
1.png

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!