Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M,N,P lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức 2 + 3i,(rm( ))1 - 2i và - 3 + i. Tọa độ điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành là

【C23】Lưu lạiTrong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho $M,N,P$ lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức $2 + 3i,{\rm{ }}1 - 2i$ và $ - 3 + i$. Tọa độ điểm $Q$ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành là
Đáp án:
Đáp án D
Ta có $M(2;3),N(1; - 2),P( - 3;1)$.
MNPQ là hình bình hành khi $\overrightarrow {MN} = \overrightarrow {PQ} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 1 = x + 3\\ - 5 = y - 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = - 4\\ y = - 4 \end{array} \right. \Rightarrow Q( - 4; - 4)$.

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!