Cho các điểm A,B,C nằm trong mặt phẳng phức lần lượt biểu diễn các số phức 1 + 3i; - 2 + 2i;1 - 7i. Gọi D là điểm sao cho tứ giác ADCB là hình bình hành. Điểm D biểu diễn số phức nào trong số các số phức dưới đây?

【C24】Lưu lạiCho các điểm $A,B,C$ nằm trong mặt phẳng phức lần lượt biểu diễn các số phức $1 + 3i; - 2 + 2i;1 - 7i.$ Gọi $D$ là điểm sao cho tứ giác $ADCB$ là hình bình hành. Điểm $D$ biểu diễn số phức nào trong số các số phức dưới đây?
Đáp án:
1.png

Chủ đề 22. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 2b: Điểm biểu diễn hình học của số phức – đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!