Cho số phức z thỏa mãn | (z - 1 + i) | = | (z + 2) |. Trong mặt phẳng phức, quỹ tích điểm biểu diễn các số phức z

【C18】Lưu lạiCho số phức $z$ thỏa mãn $\left| {z - 1 + i} \right| = \left| {z + 2} \right|$. Trong mặt phẳng phức, quỹ tích điểm biểu diễn các số phức $z$
Đáp án:
11.png

Chủ đề 24. QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 1a: Tìm quỹ tích điểm biểu diễn của số phức z – đề 1

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!