Cho số phức z thỏa mãn | (z + 3 - 4i) | = 5. Biết rằng tập hợp điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn các số phức z là một đường tròn. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn đó.

【C8】Lưu lạiCho số phức $z$ thỏa mãn $\left| {z + 3 - 4i} \right| = 5.$ Biết rằng tập hợp điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn các số phức $z$ là một đường tròn. Tìm tọa độ tâm $I$ và bán kính $R$ của đường tròn đó.
Đáp án:
1.png

Chủ đề 24. QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Dạng: Dạng 1a: Tìm quỹ tích điểm biểu diễn của số phức z – đề 1

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!