Dòng điện xoay chiều chạy trong một mạch điện có biểu thức i = 4cos(40πt + π/4) A. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, cường độ dòng điện tức thời đạt giá trị bằng 2sqrt 2 ,A lần thứ 5 tại thời điểm

【C14】Lưu lạiDòng điện xoay chiều chạy trong một mạch điện có biểu thức i = 4cos(40πt + π/4) A. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, cường độ dòng điện tức thời đạt giá trị bằng $2\sqrt 2 \,A$ lần thứ 5 tại thời điểm
Đáp án:
Ta có: $T = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,05 s$
Ta biểu diễn vị trí cường độ dòng điện tại thời điểm ban đầu t = 0 và vị trí có giá trị bằng $2\sqrt[]{2}$ A trên đường tròn như hình vẽ
B02.62.jpg
 Từ hình vẽ $\Rightarrow$ một chu kì có 2 lần cường độ dòng điện có giá trị $2\sqrt[]{2}$ A
Ta tách: n = 5 = 2.2 + 1
$\Rightarrow t = 2T + \Delta t$
Sau 2T đầu tiên cường độ dòng điện đã đi qua vị trí có giá trị $2\sqrt[]{2}$ A 4 lần, tương ứng cường độ dòng điện quay được 2 vòng và dừng lại ở đúng vị trí ban đầu $M_0$.
Mặt khác tại thời điểm ban đầu t = 0, cường độ dòng điện cũng có giá trị $2\sqrt[]{2} A$ nên kể từ thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện tức thời đạt giá trị bằng $2\sqrt[]{2}$ A lần thứ 5 tại thời điểm t = 2T = 0,1 s.

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!