Một đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V. Biết đèn sáng khi độ lớn điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 155 V. Tỷ số giữa thời gian đèn sáng và đèn tắt trong một chu kỳ là

【C17】Lưu lạiMột đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V. Biết đèn sáng khi độ lớn điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 155 V. Tỷ số giữa thời gian đèn sáng và đèn tắt trong một chu kỳ là
Đáp án:

U = 220 V => U0 = 220.[TEX]\sqrt{2}[/TEX] ≈ 310 V

Vẽ đường tròn biểu diễn ra ta có trong một chu kì thì

Thời gian đèn sáng là:

[TEX]\frac{60+60+60+60}{360}[/TEX].T=[TEX]\frac{2}{3}[/TEX].T

Thời gian đèn tắt là:

[TEX]\frac{30+30+30+30}{360}[/TEX].T=[TEX]\frac{1}{3}[/TEX].T

=> Tỷ số giữa thời gian đèn sáng và đèn tắt trong một chu kỳ là 2 lần

Chọn B

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!