Một đèn nêôn đặt dưới điện áp xoay chiều, biên độ 220sqrt 2 ,V, tần số góc ω = 100π (rad/s), đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn |u| ≥ 155 V. Tổng số lần đèn sáng và đèn tắt trong 0,5 s và tỉ số thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là

【C20】Lưu lạiMột đèn nêôn đặt dưới điện áp xoay chiều, biên độ $220\sqrt 2 \,V,$ tần số góc ω = 100π (rad/s), đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn |u| ≥ 155 V. Tổng số lần đèn sáng và đèn tắt trong 0,5 s và tỉ số thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là
Đáp án:
Ta có T=0,02 s . 0,5s = 25T. Vẽ đường tròn lượng giác, ta có:
Trong 1 T có 2 lần đèn sáng và 2 lần đèn tắt. Vì thế trong 25T số lần đèn sáng và tắt là 100 lần.
Do đèn sáng khi$/u/ \geq 155 V =\frac{U_o}{2}$
như vậy ta có thời gian đèn tắt là T/3 thời gian đèn sáng trong một chu kì là 2T/3 .tỉ số cần tìm là 1:2
→Đáp án A

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!