Dòng điện xoay chiều chạy trong một mạch điện có biểu thức i = 2sqrt 2 cos 100pi t,( A ) với t tính bằng giây. Vào một thời điểm, cường độ dòng điện tức thời bằng - 2sqrt 2 ,A, thì sau đó ít nhất là bao lâu để cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng sqrt 6 ,A?

【C21】Lưu lạiDòng điện xoay chiều chạy trong một mạch điện có biểu thức $i = 2\sqrt 2 \cos 100\pi t\,\left( A \right)$ với t tính bằng giây. Vào một thời điểm, cường độ dòng điện tức thời bằng $ - 2\sqrt 2 \,A,$ thì sau đó ít nhất là bao lâu để cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng $\sqrt 6 \,A?$
Đáp án:
Tại thời điểm t thì $i=-I_o$ ứng với góc $\pi$ trên đường tròn
Thời điểm gần nhất mà $i=\sqrt[]{6}=\frac{I_o\sqrt[]{3}}{2}$ tính từ thời điểm t là $\frac{T}{4}+\frac{T}{6}=\frac{5}{600} s$

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!