Một bóng đèn Neon chỉ sáng khi đặt vào hai đầu bóng đèn một điện áp | u |, geqslant ,155,V. Đặt vào hai đầu bóng đèn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V. Thấy rằng trong một chu kì của dòng điện thời gian đèn sáng là 1/75 s. Tần số của dòng điện xoay chiều xấp xỉ bằng

【C23】Lưu lạiMột bóng đèn Neon chỉ sáng khi đặt vào hai đầu bóng đèn một điện áp $\left| u \right|\, \geqslant \,155\,V.$ Đặt vào hai đầu bóng đèn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V. Thấy rằng trong một chu kì của dòng điện thời gian đèn sáng là 1/75 s. Tần số của dòng điện xoay chiều xấp xỉ bằng
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!