Một đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz, giá trị hiệu dụng U = 220 V. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 155 V. Trong thời gian t = 1 s theo lí thuyết đèn tắt mấy lần?

【C25】Lưu lạiMột đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz, giá trị hiệu dụng U = 220 V. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 155 V. Trong thời gian t = 1 s theo lí thuyết đèn tắt mấy lần?
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!