Biểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều i=2cos(10πt-π/6)(A). Pha dao động của dòng điện xoay chiều trong mạch tại thời điểm 1/12 s là:

【C4】Lưu lạiBiểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều i=2cos(10πt-π/6)(A). Pha dao động của dòng điện xoay chiều trong mạch tại thời điểm 1/12 s là:
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!