Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u = 200cos (100πt + π/2) (V) giữa hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm t nào đó, điện áp u = 100 V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t + (5.10^( - 3)),( s ), điện áp u có giá trị là

【C31】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều biểu thức u = 200cos (100πt + π/2) (V) giữa hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm t nào đó, điện áp u = 100 V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm $t + {5.10^{ - 3}}\,\left( s \right),$ điện áp u có giá trị là
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!