Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i = 4cos 100pi t,( A ), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng (i_1) = - 2,A. Hỏi đến thời điểm (t_2) = (t_1) + 0,025,( s ) cường độ dòng điện bằng bao nhiêu ?

【C33】Lưu lạiCường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là $i = 4\cos 100\pi t\,\left( A \right),$ t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng ${i_1} = - 2\,A.$ Hỏi đến thời điểm ${t_2} = {t_1} + 0,025\,\left( s \right)$ cường độ dòng điện bằng bao nhiêu ?
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!