Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i = 4cos(20πt - π/2) A, t đo bằng giây.Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ i1 = -2 A. Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025) s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

【C34】Lưu lạiCường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i = 4cos(20πt - π/2) A, t đo bằng giây.Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ i1 = -2 A. Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025) s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?
Đáp án:
$0,025s = T/4 $
Ban đầu i ở pha $2\pi /3 \Rightarrow sau T/4$ vật ở pha $7\pi /6 \Rightarrow i_2 = -2\sqrt{3} A$

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!