Một dòng điện xoay chiều qua một ampe kế xoay chiều có số chỉ 4,6 A. Biết tần số dòng điện f = 60 Hz và gốc thời gian t = 0 chọn tại thời điểm dòng điện có giá trị lớn nhất. Biểu thức dòng điện có dạng nào sau đây?

【C35】Lưu lại

Một dòng điện xoay chiều qua một ampe kế xoay chiều có số chỉ 4,6 A. Biết tần số dòng điện f = 60 Hz và gốc thời gian t = 0 chọn tại thời điểm dòng điện có giá trị lớn nhất. Biểu thức dòng điện có dạng nào sau đây?

Đáp án:

Ampe kế xoay chiều sẽ chỉ cường độ dòng điện hiệu dụng. Do đó

Biendo.jpg Do tại t=0 thì dòng điện cực đại nên pha ban đầu bằng pi/2.

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!