Xét hai điện áp xoay chiều (u_1) = Usqrt 2 cos ( (omega t - frac(pi )(4)) ) và (u_2) = Usqrt 2 cos ( (omega t + varphi ) )(biết φ ≠ -π/4 và -2π/3 ≤ φ ≤ 2π/3). Ở thời điểm t cả hai điện áp tức thời cùng có giá trị frac((Usqrt 2 ))(2).Giá trị của φ bằng

【C37】Lưu lạiXét hai điện áp xoay chiều ${u_1} = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{4}} \right)$ và ${u_2} = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)$(biết φ ≠ -π/4 và -2π/3 ≤ φ ≤ 2π/3). Ở thời điểm t cả hai điện áp tức thời cùng có giá trị $\frac{{U\sqrt 2 }}{2}.$Giá trị của φ bằng
Đáp án:
111836.png

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!