Tại một thời điểm t nào đó, hai dòng điện xoay chiều có phương trình (i_1) = (I_o)cos ( (omega t + (varphi _1)) ) ,,(i_2) = (I_o)cos ( (omega t + (varphi _2)) ), có cùng giá trị tức thời bằng 0,5(I_o) nhưng một dòng đang tăng và một dòng đang giảm. Xác định khoảng thời gian ngắn nhất Delta t tính từ thời điểm t để (i_1) = - (i_2)?

【C38】Lưu lạiTại một thời điểm t nào đó, hai dòng điện xoay chiều có phương trình ${i_1} = {I_o}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)$ $,\,{i_2} = {I_o}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right),$ có cùng giá trị tức thời bằng $0,5{I_o}$ nhưng một dòng đang tăng và một dòng đang giảm. Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm t để ${i_1} = - {i_2}?$
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!