Một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cương độ dòng điện lần lượt là u = 200c(rm(os))( (120pi t + frac(pi )(3)) )V , i = 4cos ( (120pi t + frac(pi )(6)) )A . Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch có giá trị bằng - 100sqrt 2 V và đang giảm thì sau đó frac(1)((240))s cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng

【C39】Lưu lạiMột đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cương độ dòng điện lần lượt là $u = 200c{\rm{os}}\left( {120\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)V $, $i = 4\cos \left( {120\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)A $. Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch có giá trị bằng $ - 100\sqrt 2 $V và đang giảm thì sau đó $\frac{1}{{240}}s $ cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!