Một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cương độ dòng điện lần lượt là u = 200sqrt 6 c(rm(os))( (100pi t + frac(pi )(3)) )V , i = 4cos ( (100pi t) )A . Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch có giá trị bằng - 100sqrt 6 V và đang giảm. Tính giá trị của cường độ dòng điện sau đó frac(7)((100))s ?

【C40】Lưu lạiMột đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cương độ dòng điện lần lượt là $u = 200\sqrt 6 c{\rm{os}}\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)V $, $i = 4\cos \left( {100\pi t} \right)A $. Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch có giá trị bằng $ - 100\sqrt 6 V $ và đang giảm. Tính giá trị của cường độ dòng điện sau đó $\frac{7}{{100}}s $?
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!