Cường độ dòng điện qua mạch A, B có dạng i = (I_o)cos ( (100pi t - frac(pi )(4)) ),( A ). Tại thời điểm t = 0,06 s, cường độ dòng điện có giá trị bằng 0,5 A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện bằng

【C5】Lưu lạiCường độ dòng điện qua mạch A, B có dạng $i = {I_o}\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\,\left( A \right).$ Tại thời điểm t = 0,06 s, cường độ dòng điện có giá trị bằng 0,5 A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện bằng
Đáp án:
Ta có $i=I_0 cos(100 \pi t -\dfrac{\pi}{4}), t=0,06 i=0,5$


$I_0=0,5\sqrt[]{2} A \Rightarrow I=0,5A$

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!