Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện có dạng như hình vẽ bên, phương trình nào dưới đây là phương trình biểu thị cường độ dòng điện đó

【C45】Lưu lạiĐồ thị biểu diễn cường độ dòng điện có dạng như hình vẽ bên, phương trình nào dưới đây là phương trình biểu thị cường độ dòng điện đó
Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện có dạng như hình vẽ bên, phương trình nào dưới đây là phương trình biểu thị cường độ dòng
Đáp án:
Biên độ ${{I}_{0}}=4A$ Từ t = 0 đến t = 20 ms đi được 1 chu kì $\to T=20ms\to \omega =\frac{2\pi }{T}=100\pi \left( rad/s \right)$ Tại t = 0 đi qua VTCB theo chiều dương nên $\varphi =-\frac{\pi }{2}$ Vậy $i=4\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( A \right)$

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!