Chọn kết quả đúng: Điện áp tức thời giữa 2 đầu 1 đoạn mạch điện là u = 310cos 100pi t,( V ). Tại thời điểm nào gần sau đó nhất điện áp tức thời đạt giá trị 155 V?

【C7】Lưu lạiChọn kết quả đúng: Điện áp tức thời giữa 2 đầu 1 đoạn mạch điện là $u = 310\cos 100\pi t\,\left( V \right).$ Tại thời điểm nào gần sau đó nhất điện áp tức thời đạt giá trị 155 V?
Đáp án:
$u=155V=\dfrac{U_0}{2} $
Khoảng thời gian gần nhất $u=U_0 \rightarrow u=\dfrac{U_0}{2} $ là $\dfrac{T}{6}=\dfrac{1}{300}s $
$\rightarrow C$

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!