Đặt điện áp xoay chiều u = (U_o)cos ( (120pi t - frac(pi )(2)) ),( V ) vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại qua tụ là (I_o). Cường độ dòng điện qua tụ bằng (I_o)/2 tại thời điểm nào sau đây?

【C9】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều $u = {U_o}\cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\left( V \right)$ vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại qua tụ là ${I_o}.$ Cường độ dòng điện qua tụ bằng ${I_o}$/2 tại thời điểm nào sau đây?
Đáp án:

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!