Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm hiệu điện thế u = (U_o)cos ( (100pi t + frac(pi )(2)) ),( V ). Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 s cường độ dòng điện có giá trị bằng frac(((I_o)sqrt 3 ))(2) vào những thời điểm

【C10】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm hiệu điện thế $u = {U_o}\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\left( V \right).$ Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 s cường độ dòng điện có giá trị bằng $\frac{{{I_o}\sqrt 3 }}{2}$ vào những thời điểm
Đáp án:
Cuộn dây thuần cảm nên biểu thức cường độ dòng điện là i = $I_0 cos(100\pi t) A $.
Chu kì T = 0,02 s.
- Cường độ dòng điện đạt giá trị $\frac{I_0 \sqrt{3}}{2}$ tại vị trí $\varphi = \frac{\pi}{6}$ và $\varphi = \frac{5\pi}{6}$

Vây cường độ dòng điện đạt giá trị $\frac{I_0 \sqrt{3}}{2}$ tại thời điểm t = T/12 = 1/600 s và t = 5T/12 = 5/600 s.

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Bài toán thời gian

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!