Cho số phức z thỏa mãn | z+2-4i |=| z-2i |. Gọi z là số phức thỏa mãn biểu thức P=((| z-i |)^(2))+((| z-4+i |)^(2)) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính ((| z |)^(2)).

【C1】Lưu lạiCho số phức $z$ thỏa mãn $\left| z+2-4i \right|=\left| z-2i \right|$. Gọi $z$ là số phức thỏa mãn biểu thức $P={{\left| z-i \right|}^{2}}+{{\left| z-4+i \right|}^{2}}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính ${{\left| z \right|}^{2}}.$
Đáp án:

Chủ đề 26. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT

Dạng: Dạng 1b: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường thẳng - đề 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!