Cho hàm số y = (x^3) - 2m(x^2) + 1 có đồ thị ( ((C_m)) ). Tìm m sao cho ( ((C_m)) ) cắt đường thẳng d:y = x + 1 tại ba điểm phân biệt A, B, D với D là điểm có hoành độ không đổi, thỏa mãn AB = 2sqrt (34) .

【C15】Lưu lạiCho hàm số $y = {x^3} - 2m{x^2} + 1$ có đồ thị $\left( {{C_m}} \right)$. Tìm $m$ sao cho $\left( {{C_m}} \right)$ cắt đường thẳng $d:y = x + 1$ tại ba điểm phân biệt $A, B, D$ với $D$ là điểm có hoành độ không đổi, thỏa mãn $AB = 2\sqrt {34} $.
Đáp án:
20.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!