Cho hàm số y = (x^3) - 2m(x^2) + x - 2m,,( 1 ). Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số (1) với trục hoành, tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại A cắt trục tung tại B. Tìm giá trị của m dương để diện tích tam giác OAB bằng 1, trong đó O là gốc tọa độ.

【C17】Lưu lạiCho hàm số $y = {x^3} - 2m{x^2} + x - 2m\,\,\left( 1 \right)$. Gọi $A$ là giao điểm của đồ thị hàm số $(1)$ với trục hoành, tiếp tuyến của đồ thị hàm số $(1)$ tại $A$ cắt trục tung tại $B$. Tìm giá trị của $m$ dương để diện tích tam giác $OAB$ bằng 1, trong đó $O$ là gốc tọa độ.
Đáp án:
10.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!