Gọi d là đường thẳng đi qua A(2;0) có hệ số góc m cắt đồ thị ( C ):y = - (x^3) + 6(x^2) - 9x + 2 tại ba điểm phân biệt A, B, C. Gọi B', C' lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C lên trục tung. Tìm giá trị dương của m để hình thang BB'C'C có diện tích bằng 8.

【C20】Lưu lạiGọi $d$ là đường thẳng đi qua $A(2;0)$ có hệ số góc $m$ cắt đồ thị $\left( C \right):y = - {x^3} + 6{x^2} - 9x + 2$ tại ba điểm phân biệt $A, B, C$. Gọi $B', C'$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $B, C$ lên trục tung. Tìm giá trị dương của $m$ để hình thang $BB'C'C$ có diện tích bằng 8.
Đáp án:
7.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!