Cho hàm số y = (x^3) + 3m(x^2) + 3( (m + 1) )x + 1,,,,,( 1 ). Tìm tất cả giá trị của m dương để đường thẳng ( d ):y = x - 2 cắt đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho B là trung điểm của AC, biết điểm A có hoành độ bằng -1.

【C22】Lưu lạiCho hàm số $y = {x^3} + 3m{x^2} + 3\left( {m + 1} \right)x + 1\,\,\,\,\,\left( 1 \right)$. Tìm tất cả giá trị của $m$ dương để đường thẳng $\left( d \right):y = x - 2$ cắt đồ thị hàm số $(1)$ tại ba điểm phân biệt $A, B, C$ sao cho $B$ là trung điểm của $AC$, biết điểm $A$ có hoành độ bằng $-1.$
Đáp án:
5.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!