Giá trị của m để đường thẳng ( d ):y = m( (x + 1) ) cắt đồ thị ( C ):y = (x^3) - 5(x^2) + 3x + 9 tại ba điểm A( ( - 1;0) ),B,C sao cho G( (2;2) ) là trọng tâm của Delta OBC với O là gốc tọa độ?

【C24】Lưu lạiGiá trị của $m$ để đường thẳng $\left( d \right):y = m\left( {x + 1} \right)$ cắt đồ thị $\left( C \right):y = {x^3} - 5{x^2} + 3x + 9$ tại ba điểm $A\left( { - 1;0} \right),B,C$ sao cho $G\left( {2;2} \right)$ là trọng tâm của $\Delta OBC$ với $O$ là gốc tọa độ?
Đáp án:
1.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!