Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = (x^3) - 3(x^2) tại 3 điểm phân biệt A,B,C (B nằm giữa A và C) sao cho AB = 2BC. Tính tổng của các phần tử thuộc S.

【C4】Lưu lạiGọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} $ tại 3 điểm phân biệt $A,B,C$ ($B$ nằm giữa $A$ và $C$) sao cho $AB = 2BC$. Tính tổng của các phần tử thuộc $S$.
Đáp án:
1.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!